BÀI MỚI

Hướng dẫn sử dụng Audience insights quảng cáo Facebook

By https://www.voanhvan.top/ - 13/07/2016

Sử dụng Audience Insights là một công cụ giúp bạn có thể phân tích các nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu dựa trên đặc điểm về nhân khẩu học, hành vi, tương tác ...Video Hướng dẫn sử dụng Audience insights cho quảng cáo Facebook:
Các bạn xem thêm Gợi ý tìm Target cho quảng cáo Facebook:


 

Chúc các bạn tìm được khách hàng của mình.