BÀI MỚI

[Kỳ 3]: Mô Hình Tổ Chức Nhỏ Cho Phòng Online Marketing

By https://www.voanhvan.top/ - 27/07/2016

Đây là cách em tổ chức một Team để triển khai các dự án nhỏ, các bác tham khảo nhé.


1. Mô Hình Tổ Chức


- Phòng Marketing sẽ bao gồm 2 bộ phận: Research Team (nghiên cứu và tạo Plan cho chiến dịch) và Deployment Team (triển khai các chiến dịch và chăm sóc khách hàng).

- Đứng đầu mỗi Group sẽ là một Team Lead, 2 bên sẽ có các mảng tương ứng giữa research và deploy.

a. Research Team:


Bộ phận nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cập nhật những thông tin mới, nghiên cứu các sản phẩm mới đồng thời hỗ trợ các kiến tạo đầu tiên của chiến dịch và lên plan chi tiết bao gồm cả báo giá cho cả dự án. Các công việc được chia 3 nhóm như sau:

Social Group:


o Content: Nhóm sẽ chịu trách nhiệm về Content, biên soạn và tổ chức các bài viết thành kịch bản khi launch ra các mạng xã hội.

o Social Network: phụ trách nghiên cứu các tính năng, lên kế hoạch quảng cáo cho kênh chính là FaceBook và các kênh phụ (Extra)

o Forum: triển khai bài viết, thiết lập quảng cáo, thu thập báo giá nếu quảng cáo cho từng Forum (nếu được yêu cầu).

o E-Site: triển khai bài viết, thiết lập quảng cáo, thu thập báo gia nếu quảng cáo cho từng Site (nếu được yêu cầu).

Search Group:


o Google Adword: Config quảng cáo từ khóa, viết lời quảng cáo, check giá đấu từ khóa. Lên chiến dịch trong 1 tháng.

o SEO (Outsource): Phân tích Seo Onpage, Offpage của website, check độ khó của từ khóa. Đánh giá ngân sách cho kế hoạch seo theo từ khóa cụ thể cho từng website sản phẩm. Cập nhật các thuật toán mới của Google.

Video Group:


o Content: chịu trách nhiệm biên soạn content video ứng với từng nội dung của sản phẩm của Công ty và khách hàng.

o Youtube: lên chiến dịch tương tự Google Adword, báo giá chiến dịch trong 1 tháng.

b. Deployment Team:


Bộ phận triển khai sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai công việc được phân công theo quy trình có sẵn, đồng thời sẽ là người hỗ trợ trực tiếp khách hàng. Ứng với công việc của 3 nhóm ở Resarch Team:
Social Group:

o Social Network: Kiến tạo Fanpage mới (nếu cần), Config và Run Quảng cáo. Post các Topic theo mô hình AISAS và theo kịch bản mà Team Research đã đưa ra từ trước. Trả lời Comment tăng tính tương tác giữa Fan và Fanpage. Phân tích số liệu dựa trên Tool của Facebook. Áp dụng các Tool cần thiết để triển khai Quảng Cáo một các hiệu quả. Phân tích thống kê số liệu thành Report (Analyse Number).

o Forum: Kiến tạo Topic mới cho sản phẩm (nếu cần), Config và Run Quảng cáo (nếu cần). Reply trả lời comment, tăng tính tương tác, sử dụng những comment mang có tính chất CTA (call to action) để hướng người dùng đến Website hay Fanpage của sản phẩm. Phân tích thống kê số liệu thành Report (Analyse Number).

o E-Site: Kiến tạo Topic hoặc gian hàng mới cho sản phẩm (nếu cần), Config và Run quảng cáo. Reply trả lời comment, tăng tính tương tác, sử dụng những comment mang có tính chất CTA (call to action) để hướng người dùng đến Website hay Fanpage của sản phẩm. Phân tích thống kê số liệu thành Report (Analyse Number).

Search Group:


o Google Adword: Run Quảng cáo, theo dõi từ khóa hằng ngày nằm trong Top quy định, bid giá đưa từ khóa lên Top (nếu cần). Phân tích số liệu viết báo cáo trên số liệu đề ra dựa theo KPI.

o SEO (Out source): Chỉnh sửa config Onpage với website (nếu cần), đẩy mạnh các hình thức SEO Offpage nếu phần này chúng ta không Outsource. Tích hợp các công cụ SEO vào Web. Phân tích số liệu đánh giá dựa vào các công cụ làm SEO theo KPI.

Video Group:


o Manage Chanel: khởi tạo Chanel riêng cho từng sản phẩm (nếu cần). Chỉnh sửa Video phù hợp với sản phẩm và chiến dịch đề ra bên Research Team. Post các Video mới vào kênh và trả lời Comment hướng người dùng đến Website hay Fanpage của sản phẩm.

o Manage Ads: config quảng cáo cho Youtube hoặc các kênh chia sẻ Video khác (nếu cần). Chạy chiến dịch quảng cáo mà Team Research đề ra trước đó. Phân tích số liệu thống kê dựa vào Tool của Youtube hoặc các Tool sẵn có của các kênh khác.