BÀI MỚI

Bài Viết Mới Nhất
Browsing Category "ngoai-ngu"

Các Phrasal Verbs thường gặp trong tiếng anh

- 05/07/2015

Phrasal Verbs là gì?


Phrasal Verbs là các Động từ cụm. dịch từ chính trước rồi đến từ bổ nghĩa. Còn cụm động từ là 2 or 3 động từ ghép cùng nhau, hay đi cùng nhau đại loại vậy. Phrasal Verbs chia ra là 2 phần
.
Phần 1: những từ có nghĩa rõ ràng, ví dụ: stand up : đứng lên; get on/off .....

Phần 2: những từ chưa có nghĩa rõ ràng, mình phải tra từ điển để lấy nghĩa, ví dụ: run into: to meet someone you know when you are not expecting to. ---> nghĩa là tình cờ. theo tụi mình được tiếp cận thì Phrasal Verbs là như vậy. Phrasal Verbs phân ra thành ''Tách'' và ''không tách''. Ví dụ: pick up ---> pick (sb) up. sb: danh từ or đại từ. Nếu là danh từ thì có thể: ''pick + N + up'' or '' pick up + N. còn đại từ chỉ có dạng '' pick + pronouns + up. Còn không tách: call back + N ko xen vào giữa call back là ok. Mang tính chia sẻ


Các Phrasal Verbs thường gặp trong tiếng anh theo các âm tiết:A
Advance in: tấn tới
advance on: trình bày
advance to: tiến đến
agree on sth: đồng ý với điều gì
agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to: hợp với
answer for: chịu trách nhiệm về
attend on (upon): hầu hạ
attend to: chú ý

B
Back up: ủng hộ, nâng đỡ
bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới
become of: xảy ra cho
begin with: bắt đầu bằng
begin at: khởi sự từ
believe in: tin cẩn, tin có
belong to: thuộc về
bet on: đánh cuộc vào

C
Care for: thích, săn sóc
catch up with: bắt kịp
chance upon: tình cờ gặp
close with: tới gần
close about: vây lấy .
come to: lên tới
consign to: giao phó cho
cry for: khóc đòi
cry for sth: kêu đói
cry for the moon: đòi cái ko thể
cry with joy: khóc vì vui
cut something into: cắt vật gì thành
cut into: nói vào, xen vào

D
delight in: thích thú về
depart from: bỏ, sửa đổi
do with: chịu đựng
do for a thing: kiếm ra một vật

A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out: cho ai vào/ ra
urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm gì/ không làm gì

B
to be over: qua rồi
to be up to sb to V: ai đó có trách nhiệm phải làm gì .
to bear up = to confirm: xác nhận
to bear out: chịu đựng
to blow out: thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua
to break away = to run away: chạy trốn
break down: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc
break in (to + O): đột nhập, cắt ngang
break up: chia tay , giải tán
break off: tan vỡ một mối quan hệ
to bring about: mang đến, mang lại (= result in) . .
bring down = to land: hạ xuống
bring out: xuất bản
bring up: nuôi dưỡng (danh từ là up bringing)
bring off: thành công, ẳm giải
to burn away: tắt dần
burn out: cháy trụi

C
call for: mời gọi, yêu cầu
call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
call on/ call in at sb's house: ghé thăm nhà ai
call off = put off = cancel: hủy bỏ
Call at: ghé thăm
Care about: quan tâm, để ý tới
Care for: muốn, thích (= would like ), quan tâm chãm sóc (=take care of)
Carry away: mang đi, phân phát
Carry on = go on: tiếp tục
Carry out: tiến hành , thực hiện
Carry off = bring off : ẵm giải
Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
Catch up with = keep up with = keep pace with: theo kịp ai,cái gì
Chew over = think over: nghĩ kĩ
Check in/ out: làm thụ tục ra/ vào . .
Check up: kiểm tra sức khỏe
Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
Clean up: dọn gọn gàng ..
Clear away: lấy đi, mang đi
Clear up: làm sáng tỏ
Close down: phá sản , đóng cửa nhà máy
Close in: tiến tới
Close up: xích lại gần nhau . .
Come over/ round = visit
Come round: hồi tỉnh
Come down: sụp đổ (= collapse ), giảm (= reduce ) . . .
Come down to: là do
Come up: đề cập đến , nhô lên , nhú lên . . .
Come up with: nảy ra, loé lên .
Come up against: đương đầu, đối mặt
Come out: xuất bản
Come out with: tung ra sản phẩm
Come about = happen
Come across: tình cờ gặp
Come apart: vỡ vụn , lìa ra
Come along/ on with: hoà hợp, tiến triển
Come into: thửa kế
Come off: thành công, long ,bong ra
Count on sb for sth: trông cậy vào ai .
Cut back on/ cut down on: cắt giảm (chỉ tiêu)
Cut in: cắt ngang (= interrupt ) .
Cut st out off sth: cắt cái gì rời khỏi cái gì
Cut off: cô lập, cách li, ngừng phục vụ
Cut up: chia nhỏ
Cross out: gạch đi, xóa đi
D
Die away/ die down: giảm đi, dịu đi (về cường độ)
Die out/ die off: tuyệt chủng
Die for: thèm gì đến chết
Die of: chết vì bệnh gì
Do away with: bãi bỏ, bãi miễn
Do up = decorate
Do with: làm được gì nhờ có
Do without: làm được gì màkhông cần
Draw back: rút lui
Drive at: ngụ ý, ám chỉ
Drop in at sb‘s house: ghé thăm nhà ai
Drop off: buồn ngủ
Drop out of school: bỏ học

E
End up: kết thúc
Eat up: ăn hết
Eat out: ăn ngoài

F
Face up to: đương đầu, đối mặt
Fall back on: trông cậy , dựa vào . .
Fall in with: mê cái gì (fall in love with sb: yêu ai đó say đắm ).
Fall behind: chậm hơn so với dự định, rớt lại phía sau
Fall through: = put off, cancel
Fall off: giảm dần
Fall down: thất bại
Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì . .. .
Fill in: điền vào
Fill up with: đổ đầy
Fill out: điền hết, điền sạch
Fill in for: đại diện, thay thế
Find out: tìm ra

G
Get through to sb: liên lạc với ai
Get through: hoàn tất (= accomplish ), vượt qua (= get over)
Get into: đi vào, lên (xe)
Get in: đến, trúng cử
Get off: cởi bỏ, xuống xe , khởi hành . . . .
Get out of = avoid
Get down: đi xuống, ghi lại
Get sb down: làm ai thất vọng . .
Get down to doing: bắt đầu nghiêm túc làm việc gì . . .
Get to doing: bắt tay vào làm việc gì . .
Get round...(to doing): xoay sở, hoàn tất
Get along / on with = come along/ on with
Get sth across: làm cho cái gì được hiểu
Get at = drive at
Get back: trở lại
Get up: ngủ dậy
Get ahead: vượt trước ai
Get away with: cuỗm theo cái gì .
Get over: vượt qua.
Get on one’s nerves: làm ai phát điên, chọc tức ai
Give away: cho đi, tống đi, tiết lộ bí mật
Give sth back: trả lại
Give in: bỏ cuộc
Give way to: nhượng bộ, đầu hàng (= give oneself up to): nhường chỗ cho ai
Give up: từ bỏ
Give out: phân phát , cạn kiệt
Give off: toả ra, phát ra ( mùi hương, hương vị) .
Go out: đi ra ngoài, lỗi thời
Go out with: hẹn hò .
Go through: kiểm tra , thực hiện công việc . . . .
Go through with: kiên trì bền bỉ
Go for: cố gắng giành được
Go in for: = take part in
Go with: phù hợp
Go without: kiên nhẫn .
Go off : nổi giận, nổ tung , thối rữa ( thức ăn ) . . . . . .
Go off with = give away with: cuỗm theo .
Go ahead: tiến lên .
Go back on one‘s word: không giữ lời
Go down with: mắc bệnh
Go over: kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
Go up: tãng, đi lên , vào đại học
Go into: lâm vào
Go away: cút đi , đi khỏi .
Go round: đủ chia .
Go on: tiếp tục . .
Grow out of : lớn vượt khỏi
Grow up: trưởng thành

H
Hand down to = pass on to: truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
Hand in: giao nộp ( bài, tội phạm )
Hand back: giao lại
Hand over: trao trả quyền lực
Hand out: phân phát (= give out)
Hang round: lảng vảng . .
Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại)
Hang up (off): cúp máy
Hang out: treo ra ngoài
Hold on off = put off
Hold on: cầm máy
Hold back: kiềm chế
Hold up: cản trở/ trấn lột
J
Jump at a chance /an opportunity: chộp lấy cơ hội
Jump at a conclusion: vội kết luận
Jump at an order: vội vàng nhận lời
Jump for joy: nhảy lên vì sung sướng
Jump into (out of): nhảy vào (ra)

K

Keep away from = keep off: tránh xa
Keep out of: ngăn cản .
Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì .
Keep sb from = stop sb from
Keep sb together: gắn bó
Keep up: giữ lại, duy trì
Keep up with: theo kịp ai
Keep on = keep V-ing: cứ tiếp tục làm gì
Knock down = pull down: kéo đổ, sụp đổ, san bằng

Knock out: hạ gục ai

Cách Sử dụng TAKE VÀ HAVE trong tiếng anh

- 03/07/2015
Take và Have được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp và 2 từ này được dùng với nghĩa khá giống nhau trong một vài trường hợp nhưng vẫn có sự khác nhau trong cách sử dụng 2 từ này. Các bạn hãy nghiên cứu các ví dụ dưới đây và tìm ra sự khác biệt nhé!1. Giống nhau:
A. Have a guess = Take a guess đoán xem
Ví dụ:
 • Go on, have a guess. What you do think happened next?
(Hãy thử đoán xem. Bạn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?)
 • Take a guess. You'll never believe what she said after that.
(Hãy đoán xem nào. Bạn sẽ không bao giờ tin cái cô ta đã nói sau đó)
B. Take a bath = Have a shower: tắm
Ví dụ:
 • I'm going to take a bath.
(Tôi sẽ đi tắm)
 • She has a shower in the morning.
(Cô ta tắm vào buổi sáng.)
C. Take a rest/ nap = Have a rest/ nap: nghỉ ngơi
Ví dụ:
 • I always have/take a short rest before I go to the field in the afternoon.
(Tôi luôn nghỉ ngơi 1 chút trước khi tôi đi ra đồng vào buổi chiều)
 • I always have a nap in the afternoon and then I wake up feeling really refreshed.
(Tôi luôn ngủ vào buổi trưa và sau đó tôi cảm thấy hưng phấn khi thức dậy.)
2. Khác nhau
Một số ví dụ minh họa
A. Have:
 • Let's have a chat.
 • (Hãy nói chuyện nhé.)
  • Do you mind if I have a word with you?
  (Bạn có phiền nếu tôi nói chuyện với bạn không?)
 • (Tôi cần nói chuyện với xếp về việc nghỉ phép vào tuần tới.)I need to have a conversation with my boss about taking holidays next week.
 • We had a terrible argument and now she's not speaking to me.
(Chúng tôi đã có một trận cãi vã và bây giờ cô ấy không nói chuyện với tôi.)
 • He had cancer for years before he died.
(Anh ta đã bị bệnh ung thư trong nhiều năm trước khi qua đời.)
 • Did you have measles when you were a child?
(Bạn có bị bệnh sởi khi bạn còn nhỏ không?)
 • She had an accident at work.
(Cô ta bị tai nạn lao động.)
 • Tim has had a bit of bad luck recently.
(Tim đã gặp xui xẻo gần đây.)
 • They had a run of really good luck last year.
(Họ đã gặp nhiều may mắn trong năm vừa qua.)
 • We had loads of fun at the beach.
(Chúng tôi vui chơi vui vẻ tại bờ biển.)
 • They had a miserable time on holiday. The weather was awful and hotel was dirty.
(Họ có một thời gian xui xẻo trong kỳ nghỉ. Thời tiết thật xấu và khách sạn thì dơ bẩn.)
 • Do you want to have a game of tennis next week?
(Anh muốn chơi quần vợt vào tuần tới không?)
B. Take
 • I'm taking my driving test next week.
(Tôi sẽ dự kỳ thi lái xe vào tuần tới)
 • You need to take this medicine three times a day for the next two weeks.
(Anh cần uống thuốc này ba lần mỗi ngày trong hai tuần tới.)
 • He takes the bus to work.
(Anh ta đi làm bằng xe buýt.)

Hi vọng sau khi đọc bài này các bạn sẽ không bị nhầm lẫn trong cách sử dụng “take” và “have” nữa nhé!