BÀI MỚI

Content không chỉ có chữ

By https://www.voanhvan.top/ - 25/2/17

1. Mẫu quảng cáo facebook:

http://www.mauquangcao.com/

2. Làm infographic:

http://piktochart.com/

3. Làm banner web

http://bannersnack.com/

4. Làm facebook post, cover, poster...

http://canva.com/
http://www.uplevo.com/get-started

5. Làm thư viện ảnh, slide, clip ngắn:

http://slide.ly/
(làm trong powerpoint hoặc prezi cũng được, nhưng hình ảnh bên này đẹp hơn)

6. Video, clip ngắn, introduction

http://fiverr.com/
(phải tốn 5$ để mua)

7. Clip Animation:

https://www.moovly.com/, làm clip animation đơn giản

8. Video , slide

https://spark.adobe.com/ làm video ngắn - slide trình bày. <= Mình chưa làm được, ai làm được bày mình với

9. Kho icon

http://freepik.com/

10. Làm video intro https://flixpress.com

Làm video ngắn có chèn hình, video, nhạc, text, nhiều hiệu ứng đẹp: https://studio.stupeflix.com/en/create/