BÀI MỚI

Về Concept trong chiến dịch Marketing

By https://www.voanhvan.top/ - 3/8/16

Có bạn hỏi về Concept và thấy ít ai nói về Concept trong marketing nên chia sẻ đêm khuya chút, với mình thì Concept vẫn còn lơ mơ và đang học hỏi thêm nên mong các anh chị góp ý thêm. 

Bắt đầu và đơn giản thôi :


💡 - Concept được xem như linh hồn của quảng cáo.

💡- Concept là ý tưởng chủ đạo.


Concept mang tính bao quát, định hướng và là mục tiêu chung. 1 concept có thể có rất nhiều idea, và những idea này hỗ trợ việc thể hiện concept.

Concept có vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu vì thế cần tạo ra một concept phù hợp. Concept được tạo ra bởi các agency nhưng đôi khi client đề xuất. Và trong Agency thì CD (Creative Director) là người đảm nhiệm việc sáng tạo ra concept. Họ góp phần thổi linh hồn vào quảng cáo.

Tiêu chí của 1 Concept đó là SMART :


S = Specific (rõ ràng)
M = Measurable (vừa phải)

A = Attractive (hấp dẫn)

R = Relevant (gần gũi)

T = Timing (đúng lúc)

Concept thường đơn giản, nhưng từ một concept đơn giản đó có nhiều idea cũng như execution khác nhau. Có thể nói concept như chiếc xương sống, từ đó, những idea bồi đắp da thịt để hoàn thiện.

Mở rộng hơn:

Product concept: Concept của sản phẩm lại là những ý tưởng chủ đạo của sản phẩm nhằm để đáp ứng hoặc tạo ra một nhu cầu của người tiêu dùng.

VD: Các loại nước uống trên thị trường được biết đến như một loại giải khát. Còn Trà Dr Thanh ra đời với concept là “giải nhiệt cơ thể”

Đơn giản Concept là Nội Dung Thông Điệp mà Quảng Cáo muốn Truyền Tải...