BÀI MỚI

Kế hoạch Marketing Mẫu

By https://www.voanhvan.top/ - 05/10/2015
Các mẫu lập kế hoạch Kinh doanh – marketing – Truyền thông hay do CLB sách marketing Việt nam – Mỗi ngày một cuốn sách marketing truyền thông và kinh doanh trên Facebook group chia sẻ cho cộng đồng đã được ủng hộ và đón nhận của gần 20.000 thành viên đến nay.

Xin giới thiệu một số mẫu lập kế hoạch Kinh doanh – marketing – Truyền thông hay và sát với thực tế hiện tại của các doanh nghiệp để các bạn tải về tham khảo cách làm của các bạn đi trước nhé.
đây là tài liệu nội bộ chính  xác những gì họ đang làm mặc dù có thể nhiều phần chủ nhân đã che chắn bớt nhưng dù sao vẫn là những kiến thức thực tế bổ ích quý báu không dễ gì kiếm được. Các bạn hãy trân trọng điều này nhé:
  1. Lap-Ke-Hoach-Ban_hang-Do-Tre-Em
  2. lap_ke_hoach_truyen_thong
  3. Ke -Hoach-Marketing-Knor
  4. Ke-Hoach-Kinh_doanh-Chuoi-My-Pham
  5. Ke-Hoach-Kinh_doanh-Mo-Quan_kem
  6. Lap Ke hoach Kinh doanh TMDT – OSB JSC