BÀI MỚI

Cách viết tạo chú ý trên Facebook

By https://www.voanhvan.top/ - 4/8/16

Trước khi viết bài  cần chú ý: 

- Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ:

Gồm: Thành phần công dụng, lợi ích, điểm khác biệt nổi bật.

-  Thấu hiểu được khách hàng:

Gồm: Nhân khẩu học, thị hiếu, hành vi mua hàng, insight.

- Liệt kê những lí do tại sao:

Khách hàng nên hoặc không nên mua sản phẩm dịch vụ này.Sau đó cần đến chú ý trong bài viết Facebook:


Họ đã làm điều đó như thế nào ?

1/ Phải có dấu .

2/ Phải có chữ O. (chữ ooo ko phải số 0).

3/ Phải có dấu sẹt /

4/ Sau dấu sẹt phải là chữ (hoặc số dính liền chữ, ghi rời ko được).

Ví du: 4OO.OOO/1HIT_60PHÚT