BÀI MỚI

Xác định USP bằng 5 bước

By https://www.voanhvan.top/ - 27/7/16
 USP LÀ GÌ? 5 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THỐNG LINH THỊ TRƯỜNG  
 USP (Unique Selling Point) có thể dịch nghĩa ra là đặc điểm bán hàng độc nhất. USP được coi là cách để doanh nghiệp nổi bật giữa hàng ngàn đối thủ khác, bằng cách tạo ra giá trị độc nhất của doanh nghiệp – những thứ mà các doanh nghiệp khác không có được.
 Vậy làm thế nào để tìm ra được USP, khi sản phẩm của bạn không hề có sự khác biệt so với các sản phẩm của đối thủ. Đây chính là phao cứu sinh của bạn. CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA TRONG THƯƠNG HIỆU 
 Khác biệt hóa là một trong những chiến lược quan trọng nhất của thương hiệu.
 Tuy nhiên để hiểu rõ thế nào là khác biệt và xây dựng được chiến lược phát triển thương hiệu khác biệt hiệu quả cần nắm rõ được mô hình khác biệt hóa trong thương hiệu dưới đây.