BÀI MỚI

10 bước phát triển - 7 nghệ thuật dụ dỗ khách hàng Facebook Marketing

By https://www.voanhvan.top/ - 22/10/15

  1.  Tên Fanpage – định vị trên Facebook. Mô tả sơ lược đối tượng của mình.
  2. Từ khóa nội dung của Fanpage
  3. Danh sách các nơi tập trung đối tượng của bạn (Fanpage – Group – Event – Website nào?)
  4. Nghiên cứu phân tích đối tượng thông qua Insight Fanpage – Audience Insight – Hành vi ưa thích của họ là gì?
  5. Tuyển dụng đào tạo nhân sự triển khai
  6. Kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn
  7. Kế hoạch quảng cáo chi tiết
  8. Chăm sóc lại người dùng trên Facebook
  9. Lan tỏa hơn nữa Fanpage / Thương hiệu công ty
  10. Đo lường sau mỗi bước.

http://thanhbobber.com/wp-content/uploads/2015/10/quytrinhfanpagethanhbobber.png

7 nghệ thuật post bài dụ dỗ khách hàng trên Facebook :